IZABRANA NOVA UPRAVA KLUBA

Nakon 4 godine istekao je mandat  osnivačkom  Upravnom odboru kluba.  Na čelu sa prvim predsjednikom kluba, prof. Borom Šarušićem , članovi su  više nego uspješno odradili svoj mandat, pokrenuli i vodili  klub do zapaženih rezultata u sportskom i društvenom segmentu. Na svemu učinjenom  upućene su im  riječi zahvale na Skupštini održanoj 9.studenog.

U  novi Upravni odbor uz stare članove ; Biserku Šćurić, Milicu Medak, Alena Matušeka, Boru Šarušića, Davora Poredoša, i Damjana Bogdanovića , izabrani su predstavnici roditelja Darko Slivonja i Davor Vratarić kao i tajnik kluba Josip Biočić. Sportskom direktoru Davoru Poredošu produljen je mandat za još 4 godine. U Nadzornom su odboru dr.Zdenko,Kovačić, Jozo Matanović i  Porin Poredoš  a  u Stegovnoj komisiji Stipo Jularić, Zoran Radanović i Ester Klepač. Za predsjednicu kluba izabrana je prof. Milica Medak a za podpredsjednika prof. Alen Matušek.