” CILJANA SKUPINA “

Podjela dresova je pri kraju,  a isporuka lopti kasni jer isporučitelj Hrvatski košarkaški savez ima problema sa isporukom.

Prijave za uvrštenje u ” Ciljanu skupinu” za ovu godinu su zaključene.  Odobreno je 40 prijava. Za preostalih 10 raspisati će se ponovno natječaj u rujnu 2019. godine.

Sve informacije Davor Poredoš, predsjednik kluba 098 – 620 224.